Sähköisen allekirjoituksen normiperustana on Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista. Sähköisen allekirjoituksen käytöstä viranomaisten kanssa asioitaessa määrää Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa.

Sähköisen allekirjoituksen normiperusta on eIDAS-asetus ja sen kansallinen toimeenpano. Siinä edellytetään sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden olevan kiistattomasti jälkikäteen osoitettavissa. Visma Sign täyttää nämä vaatimukset seuraavasti:

  • Allekirjoitus toteutetaan teknisesti PAdES-standardin mukaisesti
  • Kaikki allekirjoittajat tunnistetaan jokaisella asiointikerralla vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella
  • Kenellä tahansa allekirjoitetun asiakirjakappaleen (tiedoston) haltijalla on mahdollisuus varmistua ettei asiakirjaa ole muutettu allekirjoituksen jälkeen, ketkä ovat allekirjoittajia ja milloin kukin on asiakirjan allekirjoittanut

 Nämä yhdessä täyttävät normin vaatimukset.