Mikäli sinulla on usein toistuvia kutsuja samalle allekirjoittaja joukolle, voit laatia valmiiksi lähetyslistoja. Listat laaditaan yrityksen asetuksissa pääkäyttäjäoikeuksin. Esimerkiksi hallituksen jäsenet voidaan laittaa valmiiksi lähetyslistalle pöytäkirjojen allekirjoitusta varten.

Voit käyttää valmista lähetyslistaa klikkaamalla valitse osoitelista. Kun valitset kutsua luodessa pudotusvalikosta haluamasi listan, allekirjoittajat siirtyvät allekirjoittajataulukkoon. Voit muokata, lisätä ja poistaa allekirjoittajia. Lähetysvaiheessa tehdyt muutokset eivät vaikuta lähetyslistan pohjaan, vaan sen muokkaaminen tapahtuu aina asetusten kautta.


 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.