Sähköisen allekirjoituksen normiperustana on Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista. Sähköisen allekirjoituksen normiperusta on eIDAS-asetus ja sen kansallinen toimeenpano. Siinä edellytetään sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden olevan kiistattomasti jälkikäteen osoitettavissa.