Du kan registrere alle selskaper du representerer til Visma Sign-tjenesten, og bytte roller mellom ulike selskaper. Alle de ulike selskapenes kontoer vil bli samlet under ditt brukernavn. Ved å bytte rolle i Visma Sign-nettleseren fra menyen øverst til høyre kan du bestemme hvilken firmakonto du vil administrere. Du kan administrere alle bedrifter med samme brukernavn, men alle bedrifter har et eget arkiv, ulike innstillinger og så videre.

Hvert selskap må registreres separat ved å bruke registreringsskjemaet på https://sign.visma.net/nb/register. For selskaper i samme konsern kan du be om en sammensatt faktura for disse selskapene. Hvis du ønsker en sammensatt faktura, vennligst kontakt vår support på stotte.sign@visma.com.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.