Forms-tjänsten har byggts upp enligt samma höga dataskyddsnivå som Visma Sign-signaturtjänsten. I synnerhet är det värt att notera att det personliga identifikationsnummer som kan krävas för signering inte lagras i tjänsten i en identifierbar form. Uppgifterna lagras på servrar i Finland.


Du kan läsa mer om Vismas dataskydd på https://www.visma.com/privacy/