*Ratkaistu* Visma Signissa havaittu hetkellinen häiriö 30.1. / A momentary disruption detected in Visma Sign on 30.1.

J

Visma Signissa on havaittu 30.1. noin klo 14 hetkellinen vikatilanne, jonka vuoksi kirjautumisessa ja palvelun käytössä on ollut ongelmia. Kirjautuminen toimii jälleen normaalisti, mutta tuotekehityksemme selvittää asiaa ja päivitämme tätä tiedotetta tilanteen edetessä.

---------------------

Visma Sign has had a momentary disruption on 30.1. around 2 pm, which has caused problems with logging in and using the service. Logging in works normally again, but our productdevelopment is investigating the matter and we will update this bulletin as the situation progresses.

---------------------


Päivitys: Vikatilanne on korjattu 30.1.2023 noin klo 14:15. Vikatilanne johtui tuotantotietokantamme hetkellisestä häiriöstä.

Update: Momentary disruption has been corrected on January 30, 2023 at approximately 2:15 p.m. The situation was caused by a momentary disturbance in our production database.

Login or Signup to post a comment

Can't find what you are looking for?

Start new discussion