Palvelun käyttöön vaikuttavia huoltotoimenpiteitä / Maintenance work happening 21.02.2024 at 23:00 - 22.02.2024 at 03:00

J

Palvelun käyttöön vaikuttavia huoltotoimenpiteitä 21.02.2024 klo 23:00 - 22.02.2024 klo 03:00 EET.

Huoltotöiden aikana palvelussa voi esiintyä muutaman minuutin mittaisia katkoksia.


---------------------


Maintenance work affecting the use of the service 21.02.2024 at 23:00 - 22.02.2024 at 03:00 EET.

During maintenance work, the service may experience disruptions for a few minutes.


Login or Signup to post a comment

Can't find what you are looking for?

Start new discussion