Announcement 22.4.: Visma Sign operates again as normal

S

*You can find the announcement in swedish and norwegian after the english version* 


In recent weeks, the Visma Sign service has experienced slowness and disruptions in the creation, sending, and signing of signature invitations, as well as in the use of online forms. This was due to the high load from simultaneous user numbers and large document sizes.


On Saturday, April 20, 2024, from 15:00 to 16:30, we conducted system updates and modifications to our network infrastructure during a maintenance break. These improvements have significantly increased system performance and eliminated delays.


We apologize for the slowness and disruptions caused by the temporary congestion, and thank you for your patience. 


Our Product Development Team is intensively monitoring variations in service usage. We will continue to enhance system performance to ensure that signature events are conducted swiftly and reliably, as usual.SE: 

Visma Sign fungerar åter normalt


Under de senaste veckorna har Visma Sign-tjänsten upplevt störningar och långsamhet vid skapande, sändning samt signering av dokument och webbformulär. Störningarna har orsakats av ökad belastning som berott på mängden samtidiga användare samt stora dokumentfiler. 


Under ett driftuppehåll på lördagen den 20 april 2024 mellan kl. 14-15.30 genomförde vi systemuppdateringar och modifieringar i nätverksinfrastrukturen. Dessa uppdateringar har avsevärt förbättrat systemets prestanda och eliminerat dröjningarna. 


Vi beklagar olägenheterna som störningarna bidragit med och tackar för tålamodet. Vår produktutveckling följer med användningen av tjänsten konstant.  Vi kommer fortsatt att bygga på systemets prestanda för att säkerställa en säker och smidig användning.NO: 

Visma Sign fungerer igjen som normalt 


I de siste ukene har Visma Sign-tjenesten opplevd forstyrrelser og treg ytelse ved oppretting, sending og signering av dokumenter og webskjemaer. Disse forstyrrelsene har vært forårsaket av økt belastning som følge av antall samtidige brukere og store dokumentfiler.


Lørdag den 20. april 2024 mellom kl. 14:00 og 15:30 gjennomførte vi systemoppdateringer og endringer i nettverksinfrastrukturen. Disse oppdateringene har markant forbedret systemets ytelse og eliminert forsinkelsene.


Vi beklager ulempene forstyrrelsene har medført, og takker for tålmodigheten. Vår produktutvikling følger nøye med på bruken av tjenesten for å oppdage eventuelle variasjoner. Vi vil fortsette å forbedre systemets ytelse for å sikre en trygg og sømløs bruk i fremtiden.


Login or Signup to post a comment

Can't find what you are looking for?

Start new discussion