Dokument som undertecknats med Visma Sign Forms är lika juridiskt bindande som andra dokument som undertecknats med Visma Sign. Undertecknarna identifieras med stark elektronisk identifiering och alla signeringstransaktioner görs med tillförlitliga signeringsmetoder.


Standardgrunden för elektroniska signaturer är lagen om stark elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. Den är baserad på det europeiska eIDAS-direktivet.