Käyttäjien oikeuksia hallinnoidaan yrityksen tilillä käyttäjäryhmien avulla. Pääkäyttäjä voi luoda ryhmän, jolle annetaan oikeus yhteen tai useampaan kansioon. Näin ollen henkilöt, jotka lisätään kyseiseen käyttäjäryhmään, näkevät ainoastaan niiden kansioiden sisällön, joihin heidän ryhmällään on oikeus. 

Pääkäyttäjäryhmä näkee aina kaikki kansiot ja yrityksen asetukset. 

Käyttäjäryhmiä voidaan luoda kohdasta asetukset - käyttäjät - käyttäjäryhmät - lisää uusi ryhmä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.