Tiedot säilytetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, joihin pääsy on rajoitettu asianmukaisesti. Visman asiakaspalvelu- ja muu henkilökunta ei näe asiakirjojesi sisältöä.

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.