Informasjonen lagres på servere i Finland, som tilgangen er begrenset til. Vismas kundeservice og andre ansatte ser ikke innholdet i dokumentene dine.