Hvis du for eksempel allerede har en liste over e-postadresser for de som skal signere, på en tekstfil, kan du kopiere og lime den inn ved å klikke på alternativet Legg til flere. Hvis du ønsker det, kan du også legge inn e-postadressene til underskriverne direkte i tekstboksen.

Når du trykker på Legg til inviterte underskrivere, blir adressene delt inn i rader i underskrivertabellen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.