Hvorfor fikk jeg en faktura for Visma Sign-tjenesten?

Visma Sign er en elektronisk signaturtjeneste. Du finner mer informasjon på https://vismasign.no/.


Du kan se på fakturaen om pakken du bruker er en måneds- eller årspakke. Årspakken belastes ved begynnelsen av lisensperioden og månedspakken månedlig med tilbakevirkende kraft.


Hvorfor fakturerer dere for signaturer separat?

Dersom saldoen på selskapets pakke overskrides i løpet av lisensperioden, fakturerer vi signaturene som oversteg pakken separat i henhold til gjennomføringen. Prisen for en signatur som overstiger pakken er 15 NOK (moms 0%).


Hvorfor fakturerer du for SMS?

Visma Sign-tjenesten lar deg sende en signaturinvitasjon via SMS. Disse SMSene som sendes fra tjenesten vil bli fakturert separat. Prisen for en SMS er 2 NOK (mva 0%).


Firmaet mitt er i ferd med å fusjonere, hvordan jobber jeg med en Visma Sign-konto?

Dersom fusjonen skjer med et selskap som ennå ikke har tjenesten Visma Sign i bruk, kan det sammenslåtte selskapets konto og arkiv overføres til nytt organisasjonsnummer. Ta i så fall kontakt med vår support (stotte.sign@visma.com), som vil veilede deg når du utfører autorisasjonen.


Dersom begge selskapene som deltar i fusjonen allerede har Visma Sign-tjenesten, vennligst sørg for at arkivet til det fusjonerende selskapets Visma Sign-konto er lastet ned og send en kansellering til vår support. Fra Visma Sign-kontoen til fusjonsobjektet kan nødvendige brukere fra det fusjonerte selskapet inviteres til å bli brukere av den nye kontoen.


Jeg betalte regningen to ganger, hva gjør jeg?

Overbetalingen på fakturaen allokeres automatisk til fremtidige Visma Sign servicefakturaer. Dette fører ikke til at du tar grep.


Hvordan kansellerer jeg Visma Sign-tjenesten?

Oppsigelsesfristen er en måned. Oppsigelsesfristen begynner å løpe ved utgangen av den kalendermåneden oppsigelsen ble gitt. Hvis du ønsker å avslutte din bedrifts Visma Sign-konto, send en kanselleringsmelding til vår support på stotte.sign@visma.com.


Vær oppmerksom på at forskuddsbetalinger ikke kan refunderes. Ønsker du å si opp årslisensen kan du gjøre det på forhånd. Angi i så fall i meldingen om du ønsker å avslutte kontoen umiddelbart etter oppsigelsesperioden eller først ved slutten av gjeldende lisensperiode. I sistnevnte tilfelle kan du bruke signaturene som er inkludert i pakken i løpet av lisensperiodenVar dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.