Du kan registrere et nytt firma via https://sign.visma.net/nb/register . Det er mulig å fylle ut den samme informasjonen som før ved å velge Jeg ønsker også å registrere et firma. Da åpnes alle felter som skal fylles ut med organisasjonens opplysning. Husk å velge enten firma eller forening.

Ved autentisering med din BankID gjenkjenner Visma Sign deg og din eksisterende konto kobles til den nye firmakontoen.