Du kan registrere et nytt firma via https://sign.visma.net/nb/register . Det er mulig å fylle ut den samme informasjonen som før ved å velge Jeg ønsker også å registrere et firma. Da åpnes alle felter som skal fylles ut med organisasjonens opplysning. Husk å velge enten firma eller forening.

Ved autentisering med din BankID gjenkjenner Visma Sign deg og din eksisterende konto kobles til den nye firmakontoen.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.