Som standard lagres signaturer i dokumenter uten informasjon om bedriften eller personen det gjelder. I enkelte tilfeller er det imidlertid nødvendig å samle informasjon om bedriften og representasjonsretten. Du må da aktivere Signaturer som en organisasjon. Du velger også dette hvis du opptrer på vegne av en person som forvalter / verge. Informasjon om personen som representeres registreres da i signeringsfasen.


Når du velger dette alternativet vises et blått ikon ved siden av underskriveren. Du kan slå denne funksjonen av og på for forskjellige underskrivere ved å trykke på ikonet hvis du ønske.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.