Hvis gyldighetsperioden for invitasjonen utløper, endres tilstanden til alle ubrukte invitasjonslenker til "Avbrutt" og kan dermed ikke lenger åpnes. Dokumentet kan lastes ned med de eksisterende signaturene, men de manglende signaturene kan ikke lenger samles i samme dokument.


Hvis invitasjonen er utløpt, kan du gjøre ett av følgende:


  • Du kan lage en helt ny invitasjon som du sender til alle underskrivere
  • Du kan lage en egen tilleggsprotokoll som omtaler originaldokumentet og deretter lage en invitasjon for de som ikke signerte originalen.
  • Du kan skrive ut dokumentet med eksisterende signaturer og samle de resterende signaturene manuelt (for hånd)

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.