Elektroniske signaturer er en helt juridisk bindende og sikker måte å signere dokumenter på. Den bindende kraften til den elektroniske signaturen er gitt av EU-lovgivning. Elektroniske signaturer er enda sikrere og pålitelige enn tradisjonelle signaturer fordi integriteten og originaliteten til hvert dokument kan verifiseres.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.