Elektroniske signaturer er en helt juridisk bindende og sikker måte å signere dokumenter på. Den bindende kraften til den elektroniske signaturen er gitt av EU-lovgivning. Elektroniske signaturer er enda sikrere og pålitelige enn tradisjonelle signaturer fordi integriteten og originaliteten til hvert dokument kan verifiseres.