Når du oppretter et skjema, er det som standard strukturert slik at skjemaet fylles ut og signeres av én og samme person. Hvis du ønsker det, kan du imidlertid redigere skjemaet slik at det har flere underskrivere, og du kan til og med utelate den personen som fyller ut skjemaet. 


Du kan lage skjemaet på følgende måter:

Alternativ 1: Den som fyller ut skjemaet, signerer selv skjemaet.

Alternativ 2: Den som fyller ut skjemaet, signerer skjemaet, men kan også legge til en eller flere andre underskrivere.

Alternativ 3: Den som fyller ut skjemaet, signerer ikke selv, men fyller det ut og legger til slutt til en eller flere underskrivere.

Alternativ 4: Det er mulig å legge til andre underskrivere (alternativ 2 og 3), men det kan også angis en standardunderskriver. Denne underskriveren legges automatisk til som underskriver på alle skjemaer.


Hvor kan jeg konfigurere innstillingene på denne måten?

Når du oppretter et skjema på første side, kan du klikke på pennknappen under «Andre underskrivere». Dette valget åpner alternativet «Tillat at andre underskrivere legges til». Når du klikker på dette, får du opp flere alternativer for å redigere alternativene ovenfor. 


Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.