I Visma Sign kan du spesifisere om du vil kreve at underskriveren oppgir personnummeret sitt ved signering, og om det skal lagres i signaturloggen. Den som oppretter invitasjonen er den som avgjør om personnummeret skal lagres eller ikke.


Underskriverer blir alltid informert på forhånd om personnummeret skal lagres sammen med signaturen. Du kan alltid be om mer informasjon om bruk av personopplysningene dine fra bedriften som har bedt deg om å signere.


Hvis du vil lagre personnummeret ved siden av signaturen i dokumentet kan du velge "Inkluder fødselsnummer i signatur" under opprettingsfasen. Du finner dette nederst til høyre på siden og den er alltid deaktivert som standardinnstilling.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.