Hvis du sender en invitasjon fra en bedriftskonto er standardinstillingen “inviter bare med organisasjonsnavn”. Det vil si at navnet til invitasjonens avsender skjules og det er kun bedriftsnavnet som vises til underskriveren. Du kan deaktivere denne funksjonen hvis du vil vise navnet til senderen i tillegg.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.