Hvis du sender en invitasjon fra en bedriftskonto er standardinstillingen “inviter bare med organisasjonsnavn”. Det vil si at navnet til invitasjonens avsender skjules og det er kun bedriftsnavnet som vises til underskriveren. Du kan deaktivere denne funksjonen hvis du vil vise navnet til senderen i tillegg.