Kontoadministratoren kan håndtere e-post- og SMS-maler. I Visma Sign finner du malene gjennom Innstillinger -> Invitasjoner -> Meldingsmaler. Du kan legge til nye maler ved å klikke på Legg til en ny e-postmal. E-postmalene er tilgjengelige for alle brukere i forbindelse med opprettelse av invitasjoner. Malene kan også redigeres når du lager invitasjoner. Endringer påvirker ikke den lagrede malen.

For å legge til SMS-maler, velg Legg til en ny SMS-mal. Tekstmeldinger er så korte at de ikke trenger å navngis separat, i motsetning til en e-postmal.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.