Det faktum at elektroniske signaturer er juridisk bindende, er basert på at integriteten og ektheten kan bevises. Alle kan verifisere ektheten til et elektronisk signert dokument. Dette gjøres ved å kontrollere hvem som har signert dokumentet, når signaturene er gjort og at dokumentet ikke har endret seg siden signaturene ble gjort.

Verifiser et dokument uten Adobe Reader 

Start med å gå til https://sign.visma.net/nb/login og legg til verifiseringskoden i lenken. Verifiseringskoden ligger nederst i dokumentet, eller klikk på lenken i dokumentet og gå direkte til nettsiden. Følg instruksjonene på bildet og sjekk dokumentet.

Verifiser et dokument ved hjelp av Adobe Reader

Start verifiseringen ved å åpne det signerte dokumentet i Adobe Reader. Følg instruksjonene på bildet og sjekk dokumentet.

Hva skjer hvis signaturbekreftelsen mislykkes eller hvis signaturen ikke er gyldig?

Hvis et dokument har endret seg etter signering, for eksempel ved å slette sider eller endre tekst, blir personvernet ødelagt. I disse tilfellene mislykkes verifiseringen av signaturen, og dokumentet kan ikke lenger anses som juridisk bindende.

Hvis det ikke er gjort noen endringer i dokumentet siden signeringsprosessen, men bekreftelsen fortsatt mislykkes, kan du be avsenderen av dokumentet om å sende det til deg på nytt og deretter gå gjennom det nye dokumentet. Hvis du signerer et dokument, kan du også laste det ned fra Visma Sign.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.