Den elektroniska signaturens juridiskt bindande karaktär är baserad på det faktum att dess integritet och äkthet kan bevisas. Vem som helst kan verifiera ett elektroniskt signerat dokuments äkthet. Detta görs genom att kontrollera vem som har undertecknat dokumentet, när signaturerna har gjorts och att dokumentet inte har ändrats sedan signaturerna gjorts.

Granska ett dokument utan Adobe Reader

Börja granskningen genom att gå till https://sign.visma.net/sv/login/ och lägg till granskningskoden i länken. Granskningskoden finns längst ner i dokumentet, eller tryck på länken i dokumentet och gå direkt till webbsidan. Följ instruktionerna i bilden och kontrollera dokumentet.

Granska ett dokument med hjälp av Adobe Reader

Börja granskningen genom att öppna det signerade dokumentet i Adobe Reader. Följ instruktionerna i bilden och kontrollera dokumentet.

Vad händer om verifieringen av signaturen misslyckas eller om signaturen inte är giltig?

Om ett dokument eller en signatur har ändrats efter signering, till exempel genom att sidor har raderats eller text ändrats, förstörs dess integritet. I dessa fall misslyckas verifieringen av signaturen och dokumentet kan inte längre anses vara juridiskt bindande.

Om inga ändringar har gjorts i dokumentet sedan signeringsprocessen, men men verifieringen ändå misslyckas, kan du be avsändaren av dokumentet att skicka det åt dig igen och sedan granska det nya dokumentet. Om du signerar ett dokument kan du också ladda ner det från Visma Sign. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.