Varför fick jag en faktura för tjänsten Visma Sign?

Visma Sign är en elektronisk signaturtjänst. Du hittar mer information på https://vismasign.se/.

Du kan se på fakturan om paketet du använder är ett månads- eller årspaket. Årspaketet debiteras i början av licensperioden och månadspaketet månadsvis retroaktivt.


Varför fakturerar ni för underskrifter separat?

Om saldot på företagets paket överskrids under licensperioden fakturerar vi de signaturer som överskridit paketet separat i enlighet med implementeringen. Priset för en signatur som överstiger paketet är 15 kr (moms 0%).


Varför fakturerar ni för SMS?

Tjänsten Visma Sign låter dig skicka en signaturinbjudan via SMS. Dessa SMS som skickas från tjänsten kommer att faktureras separat. Priset för ett SMS är 2 kr (moms 0%).


Mitt företag är på väg att gå samman, hur arbetar jag med ett Visma Sign-konto?

Om sammanslagningen sker med ett företag som ännu inte har tjänsten Visma Sign i bruk kan det sammanslagna företagets konto och arkiv överföras till ett nytt organisationsnummer. Kontakta i så fall vår support, som guidar dig när du gör auktoriseringen.

Om båda företagen som deltar i fusionen redan har tjänsten Visma Sign, se till att arkivet för det fusionerande bolagets Visma Sign-konto är nedladdat och skicka en uppsägning till vår support. Från Visma Sign-kontot för det företag som är föremål för fusionen kan nödvändiga användare från det sammanslagna bolaget bjudas in att bli användare av det nya kontot.


Jag betalade räkningen två gånger, vad gör jag?

Överbetalningen på fakturan allokeras automatiskt till framtida Visma Sign tjänstefakturor. Detta leder inte till att du vidtar åtgärder.


Hur avbryter jag tjänsten Visma Sign?

Uppsägningstiden är en månad. Uppsägningstiden börjar löpa vid utgången av den kalendermånad under vilken uppsägningen har lämnats. Om du vill säga upp ditt företags Visma Sign-konto, skicka ett meddelande om uppsägning till vår support på hjalp.sign@visma.com.


Observera att förskottsbetalningar inte återbetalas. Om du vill säga upp årslicensen kan du göra det i förväg. Ange i så fall i ditt meddelande om du vill avsluta kontot omedelbart efter uppsägningstiden eller först i slutet av den aktuella licensperioden. I det senare fallet kan du använda signaturerna som ingår i paketet under licensperioden.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.