Om avsändaren vid skapandet av inbjudan, skapar en separat inbjudan för flera olika dokument genom att välja "Skicka dokument för signering separat", kommer dessa att bilda en inbjudan till mottagaren med dokumenten bifogade bakom samma inbjudningslänk. Detta möjliggör att flera dokument enkelt kan undertecknas samtidigt.

Inbjudningsmeddelandet (e-post eller textmeddelande) berättar sedan vilka dokument som inbjudan gäller och när du öppnar inbjudningslänken med ett lösenord hittar du alla dokument som du kan underteckna samtidigt.

När du har läst igenom dokumenten kan du välja vilka du vill underteckna. Du kan välja antingen ett, en del, eller alla. Inbjudningslänken fungerar så länge tills varje dokument är undertecknat, eller tills giltighetstiden för inbjudan utlöper.

Om inbjudningar skapas separat utan att sändaren ställt in så att fler dokument kan undertecknas samtidigt, måste alla dokument signeras separat.


 Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.