Som standard skickas signaturinbjudningar till alla undertecknare samtidigt. Om man vill ställa in signeringen av dokumentet så, att nästa undertecknare inte får inbjudan förrän den tidigare har undertecknat kan man välja inställningen Signering i en viss ordning. Du kan ordna de inbjudna i den ordning du vill genom att dra dem med pilen.


Observera att om någon av undertecknarna inte signerar, kommer inte de som följer hen att få någon information om signaturinbjudan.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.