I många fall är det viktigt att veta vem som är part i det undertecknade avtalet utöver undertecknaren. Med Visma Sign kan du lägga till en avtalspart i dokumentet, så att avtal med en viss avtalspart enkelt kan filtreras från dokumenten.


Exempel

Ditt företag har ingått ett försäljningsavtal med ett annat företag, Example Company Ltd. Avtalet har undertecknats av en person som representerar företaget, men denna person är inte den faktiska avtalsparten. Den andra avtalsparten är i stället det företag som undertecknaren representerar: Example Company Ltd. 

När namnet på avtalsparten har lagts till i dokumentet behöver du inte komma ihåg namnet på undertecknaren när du söker efter dokumentet i arkivet. Du kan i detta fall söka direkt efter avtal med ett visst företag.

Att lägga till en avtalspart påverkar inte signaturerna på dokumentet. Avtalsparten är endast synlig internt på företagets konto för att underlätta avtalshanteringen.


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.