Om du ofta bjuder in samma personer att signera kan du lägga till dem i mottagargrupper och spara dem, så att du enkelt vid skapandet av inbjudan kan lägga till en hel grupp av undertecknare på en gång. Du kan skapa en mottagargrupp om du är admin användare, genom att gå till "Inställningar" och "Inbjudningar" och klicka på "Lägg till en ny mottagargrupp". Man kan t.ex. skapa en grupp för styrelsemedlemmar som skriver under protokoll. 

När du skapat en mottagargrupp kan du komma åt den genom att klicka på "Lägg till mottagargrupp" i samband med skapandet av inbjudan. När du väljer den grupp du vill ha läggs undertecknarna till i tabellen för undertecknare. Du kan redigera, lägga till och ta bort undertecknare. Ändringar som görs under skapandet av inbjudan påverkar inte den sparade mottagargruppen. Redigeringar i mottagargrupperna görs alltid via inställningarna i Visma Sign. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.