Tjänsten hanterar för företaget konfidentiellt material och personlig information. Hur har säkerhet och dataskydd organiserats i tjänsten?

Tjänsten har implementerats i enlighet med Vismas höga datasäkerhetskrav och dataskyddspolicyer. Informationssäkerheten granskas årligen av Vismas interna informationssäkerhetsexperter. 

Behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). För mer information, besök Vismas GDPR -webbplats.