Dokument som är signerade i Visma Sign -tjänsten får numera automatiskt långsiktig validering. Denna ändring trädde i kraft den 17 augusti 2021.

Den elektroniska signaturen består av tre delar i Visma Sign -tjänsten. När en person signerar via Visma Sign identifieras personen med stark autentisering. Visma Sign-tjänsten skapar en signatur för personen, som verifieras av en pålitlig EU-godkänd certifikatleverantör. Som tredje part använder vi Entrusts tjänst, som skapar en signatur på AES-nivå. Tidigare har vi för certifikatet endast kunnat skapa en validering för en viss period på dokument.

Tack vare den nya uppdateringen har vi utvidgat Entrust -certifikatet för att kunna skapa ett certifikat som är giltigt tillsvidare. I praktiken innebär detta att även om ett dokument tas bort från Visma Sign -tjänsten kan dokumentet fortfarande verifieras utan tidsbegränsning. Verifieringen anger att dokumentet är elektroniskt signerat, att personen som undertecknat dokumentet kan identifieras och att inga ändringar har gjorts i dokumentet.

I samband med uppdateringen garanterar Visma Sign -tjänsten att PDF -formatet för det dokument som ska undertecknas förblir detsamma även efter signering. I vissa branscher behöver PDF-dokumentets format alltid vara skyddad PDF / A, som uppfyller reglerna för arkivering. På detta sätt kan vi garantera att dokumentet förblir i PDF / A -format, även efter signering. 

Om ett dokument laddas upp till Visma Sign i PDF / A -format, förblir det i PDF / A -format även efter signering. Om det manuellt görs ändringar i dokumentet efter signering, ändras samtidigt valideringen av dokumentet, vilket gör att signaturens giltighet förstörs och därmed kan signaturerna då inte längre valideras.

Hur påverkas dokument juridiskt, som signerats i Visma Sign innan LTV togs i bruk? 

Om dokumentet är signerat innan vi ändrade valideringen, behöver du inte oroa dig. Det viktigaste i EU -standarden för elektroniska signaturer, är att tidpunkten för undertecknandet av dokumentet visas och att det undertecknats innan perioden för validering tagit slut. Det viktigaste är att undertecknaren identifieras och datumet är tydligt synligt. LTV är endast till för att automatiskt kunna långsiktigt validera dokumentet, även om det har tagits bort från Visma Sign-tjänsten.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.