Stark autentisering inom elektronisk signering innebär att man identifierar undertecknaren på fler än ett sätt, som till exempel med BankID för att bekräfta undertecknarens identitet. Svag autentisering använder endast ett sätt för att autentisera undertecknaren. 


I en svag signering ritar underskrivaren sin signatur digitalt i signaturfältet med till exempel mus eller på pekplatta.