Underskrift/Forms

I Visma Sign tjänsten kan du frågas om ditt personnummer i samband med signering. Det är alltid sändaren av signeringsinbjudan, som bestämmer om att du ska frågas om personnummer i samband med signering.

Anledningen till att fråga om personnummer ligger bakom lagstadgade eller branschspecifika skyldigheter att kunna försäkra sig om personens identitet till stöd för elektronisk identifiering. Ofta handlar det till exempel om finansbranschens reglering av distansidentifiering av kunder.

Lagring av personnummer

Om en organisation ber dig om ditt personnummer i samband med signering, lagras informationen i organisationens eget arkivsystem inuti Visma Sign, samt i ditt eget (undertecknarens) arkiv i tjänsten.

Vid signering eller registrering får Visma Sign också ditt personnummer från identifieringskanalen i samband med personlig identifiering (genom Bank-ID). Personnumret lagras i databasen kodad till en oläsbar form.

Det är inte möjligt att ändra det lagrade personnumret till läsbar form.

Personnumret lagras i systemet eftersom undertecknaren inte behöver logga in i tjänsten innan signeringstransaktionen. Stark identifiering sker genom bankidentifikation. På så sätt kan en persons identitet beräknas från det kodade personnumret, och den som undertecknat kan hittas på dessa grunder. Personens uppgifter behöver hittas, för att dokumentet ska lagras i individens eget arkiv.

Visma Sign: Personuppgiftsansvarig eller behandlare av personuppgifter?

Visma Sign fungerar alltid som behandlare av personuppgifter. En mer detaljerad beskrivning av Visma Sign personuppgiftsbehandling och behandlarens roll finns i Visma Sign-dataskyddsbilagan, som du hittar här på sidan 9.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.