Signatur / skjemaer

I Visma Sign kan du bli bedt om å oppgi personnummeret ditt når du signerer. Det er alltid opp til organisasjonen som utsteder invitasjonen til å signere eller skjemaet som skal signeres, å avgjøre om de vil be om ID. Grunnen til at man ber om ID er en juridisk eller bransjespesifikk forpliktelse til å verifisere personen for å støtte elektronisk identifikasjon. Ofte er for eksempel forespørselen om et ID-nummer knyttet til en forskrift i finanssektoren om fjernidentifisering av kunden.


Oppbevaring av ID-nummeret

Hvis ID-nummeret etterspørres av den organisasjonen som har behov for det, lagres informasjonen i organisasjonens eget informasjonssystem i tjenesten og i underskriverens egne dokumenter i tjenesten. 

Ved signering eller registrering mottar Visma Sign-tjenesten også personnummeret fra autentiseringskanalen når det gjelder personidentifikasjon. Personnummeret lagres i databasen som et segl kodet. Det er ikke mulig å endre det lagrede personnummeret tilbake til et format som er lesbart for mennesker, men beregningen av seglet som brukes, er enveis.

ID-en lagres i systemet fordi personen ikke trenger å logge seg på systemet før signaturtransaksjonen. Autentiseringen er i stor grad basert på bankautentisering eller et mobilsertifikat, og ut fra dette kan et segl beregnes og brukes til å lokalisere personen som signerer. Underskriveren må lagre dokumentet i sine egne dokumenter.


Visma Sign: Behandlingsansvarlig eller databehandler?

Visma Sign opptrer alltid som databehandler av personopplysninger. For en mer detaljert beskrivelse av Visma Signs behandling av personopplysninger og rollen som databehandler, se Visma Sign-tjenestens personvernsvedlegg.

Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av det AI-baserte oversettelsesverktøyet


Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.