Signatur / skjemaer

I Visma Sign -tjenesten kan du bli spurt om personnummeret ditt i forbindelse med signering. Det er alltid avsenderen av invitasjonen, som bestemmer at du skal bli spurt om personnummer i forbindelse med signering.

Grunnen til at avsenderen spør om personnummeret står bak lovfestede eller bransjespesifikke forpliktelser for å kunne fastslå personens identitet til støtte for elektronisk identifikasjon. 

Lagring av personnummer

Hvis en organisasjon ber deg om personnummeret ditt i forbindelse med signering, lagres informasjonen i organisasjonens eget arkivsystem i Visma Sign, så vel som i ditt eget (underskriverens) arkiv i tjenesten.

Ved signering eller registrering til Visma Sign, mottar Visma Sign også ditt personnummer fra identifikasjonskanalen i forbindelse med personlig identifikasjon (via bank -ID). Personnummeret er lagret i databasen som er kodet i et uleselig format. Det er ikke mulig å endre det lagrede personnummeret til lesbar form.

Personnummeret er lagret i systemet fordi signataren ikke trenger å logge på tjenesten før signeringstransaksjonen. Sterk identifikasjon skjer gjennom bankidentifikasjon. På denne måten kan en persons identitet beregnes ut fra det kodede personnummeret, og personen som signerte kan bli funnet på disse grunnene. Personens informasjon må finnes, for at dokumentet skal lagres i individets eget arkiv.

Er Visma Sign ansvarlig for personopplysninger eller en behandler av personopplysninger?

Visma Sign fungerer alltid som en behandler av personopplysninger. En mer detaljert beskrivelse av Visma Signs behandling av personopplysninger, og behandlerens rolle finnes i Visma Signs databeskyttelsesvedlegg, som du finner her på side 9.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.