Du kan selv velge signeringsmetode når du oppretter invitasjonen hvis bedriftsinnstillingene dine tillater både sikker og enklere identifisering, Alternativene for sikker identifisering og enklere identifisering kan også aktiveres for hver enkel underskriver ved å velge “Tilpass” og “Tillat enkel signering uten bruk av BankID for ” ved siden av underskriveren.


Merk at dette alternativet finnes ikke under “Tilpass” dersom bare én signaturmetode er aktivert i innstillingene,