Med Visma Sign kan du også signere uten sikker identifisering. Dette kan gjøres ved å tegne signaturen ved hjelp av musepekeren eller en finger. Du kan spesifisere om du vil at enten sikker identifisering eller signering uten sikker identifisering skal stå som hovedinnstillingen i bedriftsinnstillingene, i tillegg til om det skal være mulig å velge hvilken type signatur som kreves ved opprettelse av invitasjoner.


Du kan spesifisere tillatte signeringsmetoder under “Innstillinger” > “Bedriftsinformasjon” > “Innstillinger for invitasjoner” > “Rediger”.


Tillatte signaturer og standardinnstillinger kan endres på følgende måte:


Tillatte signaturtyper: Under dette alternativet kan du angi om signatur med sikker identifisering, signatur uten sikker identifisering eller begge deler skal være tillatt for bedriftens dokumenter.


Standard signaturtype: Dette bestemmer hvilken innstilling som skal stå som standardinnstilling når du oppretter invitasjoner.