Dokumenter som er signert i Visma Sign-tjenesten, har nå automatisk langsiktig validering. Denne endringen trådte i kraft 17. august 2021.

Den elektroniske signaturen består av tre deler i Visma Sign -tjenesten. Når en person signerer via Visma Sign, identifiseres personen med sterk autentisering. Visma Sign-tjenesten oppretter en signatur for personen, som bekreftes av en pålitelig EU-godkjent sertifikatleverandør. Som tredjepart bruker vi Entrusts tjeneste, som lager en signatur på AES -nivå. Tidligere kunne dokumentets sertifikat bare valideres i en viss periode.

Takket være den nye oppdateringen har vi utvidet Entrust -sertifikatet for å kunne opprette et sertifikat som er gyldig inntil videre. I praksis betyr dette at selv om et dokument blir slettet fra Visma Sign -tjenesten, kan dokumentet fortsatt verifiseres. Verifiseringen viser at dokumentet er elektronisk signert, at personen som signerte dokumentet kan identifiseres og at det ikke er gjort noen endringer i dokumentet.

I forbindelse med oppdateringen garanterer Visma Sign -tjenesten at PDF -formatet for dokumentet som skal signeres forblir det samme også etter signering. I noen bransjer må formatet til PDF -dokumentet alltid være PDF / A -beskyttet, som oppfyller reglene for arkivering. På denne måten kan vi garantere at dokumentet forblir i PDF / A -format etter signering.

Hvis et dokument lastes opp til Visma Sign in PDF / A -format, forblir det i PDF / A -format etter signering. Hvis det gjøres endringer i dokumentet manuelt etter signering, endres validering av dokumentet samtidig, noe som betyr at signaturens gyldighet blir ødelagt og dermed kan signaturene ikke lenger valideres.


Hvordan påvirkes et dokument juridisk, som ble signert i Visma Sign før LTV ble tatt i bruk?

Hvis dokumentet ble signert før vi endret validering, trenger du ikke bekymre deg. Det viktigste i EU -standarden for elektroniske signaturer er at tidspunktet for signering av dokumentet vises og at det er signert før valideringsperioden er over. Det viktigste er at signatoren blir identifisert og datoen er godt synlig. LTV er bare der for å kunne validere dokumentet automatisk på lang sikt, selv om det er fjernet fra Visma Sign -tjenesten.


Denne artikkelen er oversatt ved hjelp av et AI-basert oversettelsesverktøy.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.