Når det gjelder elektronisk signering betyr sterk autentisering at man identifiserer undertegneren på mer enn én måte for å bekrefte undertegnerens identitet - .for eksempel med BankID. 


Svak autentisering bruker bare én metode for å autentisere undertegneren. Med svak signering skriver underskriveren sin signatur inn i signaturfeltet elektronisk med muspekeren eller på styreflaten, for eksempel.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.