Hvis avsenderen oppretter en separat invitasjon for flere forskjellige dokumenter ved å velge "Send dokumenter for å signere separat", vil disse danne en invitasjon til mottakeren med dokumentene vedlagt bak den samme invitasjonslenken. Dette gjør at flere dokumenter enkelt kan signeres samtidig.

Invitasjonsmeldingen (e-post eller tekstmelding) forteller deg deretter hvilke dokumenter invitasjonen gjelder, og når du åpner invitasjonslenken med et passord, finner du alle dokumentene du kan signere samtidig.

Etter å ha lest dokumentene, kan du velge hvilke du vil signere. Du kan velge enten en, noen eller alle. Invitasjonslenken fungerer til hvert dokument er signert, eller til invitasjonens gyldighetsperiode utløper.

Hvis invitasjoner opprettes separat uten at avsenderen har innstilt slik at flere dokumenter kan signeres samtidig, må alle dokumenter signeres separat.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.