Når det gjelder elektroniske signaturer betyr sterk autentisering at underskriveren identifiserer seg på mer enn en måte. I dette tilfelle identifiserer underskriveren seg med BankID, for eksempel.


En signering uten sterk identifisering mangler verifisering og gjøres ved å tegne signaturen enten med fingeren eller muspekeren som vises på skjermen.