Når det gjelder elektroniske signaturer betyr sterk autentisering at underskriveren identifiserer seg på mer enn en måte. I dette tilfelle identifiserer underskriveren seg med BankID, for eksempel.


En signering uten sterk identifisering mangler verifisering og gjøres ved å tegne signaturen enten med fingeren eller muspekeren som vises på skjermen. Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.