I mappen Åpne invitasjoner ser du alle dokumenter som fremdeles ikke har signaturer. Hvis du bruker en firmakonto, viser denne visningen alle dokumentene som brukeren har minst lesetilgang til.

I mappen Åpne invitasjoner kan du gjøre følgende:

1. Du kan se den sist sendte invitasjonen og den eldste invitasjonen direkte under Åpne invitasjoner.

2. Ved hjelp av knappen Send påminnelse kan du sende en påminnelse til de inviterte, som ennå ikke har signert dokumentet. Da vil alle som ikke har signert dokumentet, motta en påminnelsesmelding. Hvis invitasjonen er angitt til å bli signert i en bestemt rekkefølge, vil bare personen som står i køen bli påminnet om å signere. Hvis du bare vil sende en påminnelse til en bestemt person, kan du åpne invitasjonen ved å klikke på navnet på invitasjonen, og velge knappen for å sende en påminnelse ved siden av personens navn.

Obs. Hvis invitasjonen er sendt via SMS, vil det bli belastet et nytt gebyr for påminnelsen, som også vil bli sendt ut via SMS.

3. For å laste ned dokumentet i PDF -format, åpner du invitasjonen og velger Last ned.

4. Når du åpner invitasjonen, vil du se informasjon om brukeren som opprettet dokumentet og tidspunktet da invitasjonen ble sendt.

5. Du kan også se statusen for invitasjonen og underskriverne.

6. Du kan se den unike identifikatoren for hver enkelt invitasjon, UUID, som du finner på venstre side av knappen for å sende en påminnelse.

7. Du kan avbryte eller slette invitasjonen ved å klikke på Avbryt/Slett.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.