Det kan være nødvendig å angi ulike innstillinger for ulike personer på samme invitasjon. Ved å klikke Tilpass på høyre side av underskrivertabellen kan du endre invitasjonsinnstillingene for spesifikke underskrivere. Man kan f.eks. endre språk, leveringsmåte for invitasjon, skrive personlige brev m.m.

Innstillingene for en individuell invitasjon fungerer på samme måte som for et helt dokument, men påvirker kun en bestemt persons invitasjon.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.