Problemer oppstår ofte enten hvis du bruker en annen PDF-leser enn Adobe Reader eller om du ikke om har den seneste versjonen av Adobe Reader. Husk også at signaturer gjelder for hele dokumentet. En enkel side ikke kan slettes fra dokumentet og fortsatt holder de signaturene intakt.  Et dokument skal alltid vises med alle sidene.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.