Dokumenter som har blitt signert med sikker identifisering (BankID eller mobilsertifikat) finner du i ditt personlig Visma Sign-arkivet. Dette arkivet opprettes når du registrerer deg som privatperson på https://sign.visma.net/nb/register


Det er gratis å registrere deg som privatperson og det helt uten forpliktelse. Du kan logge deg inn på kontoen din når du registrerer deg og laste ned dokumentet fra arkivet.


Hvis du ikke har benyttet sikker identifisering under signering av dokumentet, eller hvis du har signert med bedriftsnavnet etter å ha valgt en bedrift fra menyen, må du kontakte den som opprettet og sendte deg invitasjonen hvis han/hun ikke allerede har sendt deg det ferdigsignerte dokumentet per e-post.