Dokumenter som har blitt signert med sikker identifisering (BankID eller mobilsertifikat) finner du i ditt personlig Visma Sign-arkivet. Dette arkivet opprettes når du registrerer deg som privatperson på https://sign.visma.net/nb/register


Det er gratis å registrere deg som privatperson og det helt uten forpliktelse. Du kan logge deg inn på kontoen din når du registrerer deg og laste ned dokumentet fra arkivet.


Hvis du ikke har registrert deg innen 30 dager etter signering, blir dokumentet slettet fra ditt personlige arkiv.

Hvis du ikke har benyttet sikker identifisering under signering av dokumentet, hvis du har signert med bedriftsnavnet etter å ha valgt en bedrift fra menyen, eller ikke har registrert deg innen 30 dager, må du kontakte den som opprettet og sendte deg invitasjonen hvis han/hun ikke allerede har sendt deg det ferdigsignerte dokumentet per e-post. Avsenderen kan sende deg det signerte dokumentet.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.