Alle Visma Sign-brukere kan velge hvilket språk de vil bruke tjenesten på. Du kan bruke Visma Sign-tjenesten på svensk, engelsk, finsk, norsk eller dansk. Når en bruker mottar en invitasjon til å bruke Visma Sign, definerer språket i invitasjonen også språket tjenesten er satt på. Brukeren kan imidlertid endre språket på tjenesten, ved å klikke på ønsket språk i nedre høyre hjørne. Språkvalget holdes ved like, selv om du logger ut av tjenesten.

En underskriver kan også endre språket i tjenesten på samme måte, uavhengig av hvilket språk en invitasjon er sendt på. Endring av språk påvirker ikke signeringsmerkene til dokumentet.

Underskriveren kan bruke tjenesten på hvilket språk han eller hun ønsker, uavhengig av hvilket lands autentiseringsmetode han eller hun bruker.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.