Alla Visma Sign-användare kan själv välja vilket språk de vill använda tjänsten på. Man kan använda Visma Sign-tjänsten på svenska, engelska, finska, norska eller danska. Då en användare får en inbjudan till att använda Visma Sign, definierar inbjudans språk även språket som tjänsten ställs in på. Användaren kan dock byta språket i tjänsten, genom att klicka på det önskade språket i nedre, högra hörnet av rutan. Språkvalet hålls som samma, fastän man loggar ut från tjänsten.

Även en undertecknare kan byta språket i tjänsten på samma sätt, oberoende av vilket språk en inbjudan blivit skickad på. Byte av språket påverkar inte dokumentets signeringsmarkeringar. 

Undertecknaren kan använda tjänsten på vilket språk personen vill, oberoende av vilket lands autentiseringmetod personen använder. 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.