Då du är en av undertecknarna till ett dokument kan du direkt välja knappen Jag signerar själv så läggs dina uppgifter i listan på undertecknare. Då du har skickat inbjudningarna kan du gå direkt till signeringen av dokumentet från Mottagna inbjudningar.