Företagets admin kan hantera e-post- och SMS-mallar. I Visma Sign hittas mallarna genom Inställningar -> Inbjudningar -> Mallar. Man kan lägga till nya mallar genom att klicka på Lägg till en ny e-postmall. E-postmallarna är tillgängliga för alla användare i samband med skapandet av inbjudningar. Mallarna kan även redigeras vid skapandet av inbjudningar. Ändringar påverkar inte den sparade mallen.

SMS-mallar läggs till genom att välja Lägg till en ny SMS-mall. Textmeddelanden är så korta att de inte behöver namnges separat, till skillnad från en e-postmall.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.