I Visma Sign är det möjligt att specificera om undertecknarens personnummer krävs för signeringen och ifall personnumret sparas som en del av signaturloggen. Skaparen av inbjudan avgör alltid om personnumret sparas eller ej.


Om personnumret sparas bredvid signaturen informeras undertecknaren alltid innan man anger personnumret och identifierar sig. Du kan alltid be organisationen som begär signaturen om tilläggsinformation om användningen av personuppgifter.


Om du vill spara personnumret i dokumentet bredvid signaturen kan du välja alternativet "Visa personnummer i signatur" då du skapar en signaturinbjudan. Det här valet finns längst ner till höger på sidan och är alltid inaktiverad som standardinställning.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.