När du skapar ett formulär är det som standard strukturerat så att formuläret fylls i och undertecknas av samma person. Om du vill kan du dock redigera formuläret så att det har flera undertecknare och till och med utelämna den person som fyller i formuläret. 


Du kan göra formuläret på följande sätt:

Alternativ 1: Den som fyller i formuläret skriver själv under formuläret.

Alternativ 2: Den som fyller i formuläret undertecknar formuläret, men kan också lägga till en annan undertecknare eller flera undertecknare.

Alternativ 3: Den som fyller i formuläret undertecknar inte formuläret själv, utan fyller i det och lägger slutligen till en eller flera undertecknare till formuläret.

Alternativ 4: Det kan vara tillåtet att lägga till andra undertecknare (alternativ 2 och 3), men det går också att ange en standardundertecknare. Denna undertecknare läggs automatiskt till som undertecknare på alla formulär.


Var kan jag konfigurera inställningarna på det här sättet?

När du skapar ett formulär på första sidan kan du klicka på pennknappen under ”Övriga firmatecknare”. Då öppnas alternativet ”Tillåt att andra firmatecknare läggs till”. När du klickar på detta kommer du att presenteras med flera alternativ för att redigera ovanstående alternativ. 


Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.